Latvijas un Krievijas kopējās vēsturnieku komisija (turpmāk – Komisija) ir neatkarīgais koleģiālais akadēmiskais institūts, kas izveidots saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts prezidenta Valda Zatlera un Krievijas Federācijas Valsts prezidenta Dmitrija Medvedjeva vienošanos, kas tika panākta 2010. gada 20. decembrī Maskavā (Krievijas Federācija).

Komisijas nolikums pieņemts pirmajā sēdē 2011. gada 14. novembrī Maskavā. Komisijas darbības mērķis ir Latvijas un Krievijas 20. gadsimta vēstures padziļinātā pētīšana, lai nodrošinātu mazāk izpētīto un diskutablo abu valstu vēstures un attiecību problēmu akadēmisko atspoguļošanu plašā starptautiskā kontekstā. Komisijas sastāvā ir izveidota darba grupa dokumentu krājuma „Latvija un PSRS starpkaru periodā” izstrādāšanai.

Komisijas Latvijas puses sastāvs
Antonijs Zunda – Dr.habil.hist., Latvijas Universitātes profesors, Latvijas – Krievijas kopējās vēsturnieku komisijas Latvijas puses līdzpriekšsēdētājs
Daina Bleiere – Dr.hist., Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece
Aleksandrs Ivanovs – Dr.hist., Daugavpils Universitātes profesors
Jānis Taurēns – Dr.hist., Latvijas Universitātes asociētais profesors
Rudīte Vīksne – Dr.hist., Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece
Inesis Feldmanis – Dr.habil.hist., Latvijas Universitātes profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis
Valters Ščerbinskis – Dr.hist., Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes docents
Aivars Stranga – Dr.habil.hist., Latvijas Universitātes profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.
Māra Sprūdža - Latvijas Nacionālā arhīva direktore
Valdis Kuzmins – Mg.hist., Komisijas atbildīgais sekretārs

Dokumentu krājuma „Latvija un PSRS starpkaru periodā (1918 – 1939)” izstrādes darba grupa:
Valters Ščerbinskis – Dr.hist., Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes docents, darba grupas vadītājs
Juris Ciganovs – Mg.hist., Latvijas Kara muzeja direktora vietnieks pētniecības darbā
Ēriks Jēkabsons – Dr.hist., Latvijas Universitātes asociētais profesors
Jānis Šiliņš – Dr.hist
Aivars Stranga – Dr.habil.hist., Latvijas Universitātes profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis

Komisijas Krievijas puses sastāvs
Aleksandrs Čubarjans – akadēmiķis, Krievijas zinātņu akadēmijas (KZA) īstenais loceklis, Vispārējās vēstures institūta direktors, Komisijas Krievijas puses līdzpriekšsēdētājs
Viktors Berdinskis – Dr.hist., Vjatkas humanitārā institūta profesors
Jevgeņija Nazarova – Dr.hist.,KZA Vispārējās vēstures institūta Ziemeļeiropas un Baltijas vēstures centra vadošā pētniece
Aleksandrs Kuzņecovs – Dr.hist., Krievijas Ārlietu ministrijas Vēstures dokumentu departamenta direktors
Vadims Roginskijs - Dr.hist., KZA Vispārējās vēstures institūta vadošais pētnieks
Renalds Simoņans– Dr.hist., KZA Socioloģijas institūta Krievijas – Baltijas centra vadītājs, Krievijas Ārlietu ministrijas Maskavas valsts starptautisko attiecību institūta (universitātes) Ziemeļeiropas un Baltijas izpētes centra vadošais pētnieks
Aleksandrs Sitins – Dr.hist., Krievijas stratēģisko pētījumu institūts
Vladimirs Tarasovs – Dr.hist., Krievijas Federālās arhīvu aģentūras vadītāja vietnieks
Aleksandrs Čistikovs – Dr.hist., KZASanktpēterburgas vēstures institūta Mūsdienu vēstures nodaļas vadītājs
Aleksands Šubins – Dr.hist., KZA Vispārējās vēstures institūta vadošais pētnieks
Vasilijs Hristoforovs – Dr.iur., Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta Reģistrācijas un arhīva fondu departamenta direktors
Jūlija Mihailova – Dr.hist., KZA Vispārējās vēstures institūta Ziemeļeiropas un Baltijas vēstures centra pētniece, Komisijas Krievijas puses sekretāre