Latvijas stipro ģimeņu egles iedegšana 1

Par stabilu Rīgas pils tradīciju kopš Latvijas valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas prezidentūras laikiem ir kļuvusi svētku egles iedegšana kopā ar dižģimenēm no visiem Latvijas novadiem un pilsētām Rīgas pils laukumā.Egles iedegšanas pasākumā piedalās katra novada labākās, stiprākās, kuplākās un radošākās daudzbērnu ģimenes, tajā skaitā ģimenes, kurās ir aizbildnībā esoši bērni un audžubērni, par kurām Valsts prezidents ir saņēmis atsauksmju vēstules no novadu pašvaldībām.

Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita Zatleres kundze turpina šo sirsnīgo Rīgas pils iedibināto pirmsziemassvētku laika tradīciju, katru gadu piedaloties svinīgajā pasākumā. Valdis Zatlers ir norādījis, ka šī ir viena no viņa vismīļākajām tradīcijām Rīgas pilī.

Latvijas stipro ģimeņu egles iedegšana 2

Pirms egles iedegšanas, ģimenes tiek laipni aicinātas uz svinīgo koncertu Rīgas pilī, kur prezidents un viņa kundze sveic un godina kuplās ģimenes. Pasākuma laikā pili pieskandina dažādi ģimeņu muzikālie priekšnesumi, dziesmas, dzejoļi un laba vēlējumi. Pasākuma noslēgumā dalībnieki dodas uz Rīgas Pils laukumu, kur visi vienkopus iededz Ziemassvētku egli, kura simbolizē saikni starp tradīcijām un tagadni – mūsdienīgas tehnoloģijas izgaismo senus tautiskus simbolus. Egli kopā ar prezidentu iededz mūsu valsts stiprās ģimenes, kas ir Latvijas pamats – tajās izaug pašapzinīgi un patriotiski bērni, spēku un atbalstu smeļas pieaugušie. Tās ir ģimenes, kas kopīgi svin svētkus un ciena tautas kultūras mantojumu.

Ziemassvētku egli rīdziniekiem un pilsētas viesiem katru gadu dāvina uzņēmums „Latvijas Valsts meži”, bet Valsts prezidenta patronāžas projekta „Zaļā karotīte” produktu ražotāju ģimenēm sarūpē īpašu Ziemassvētku torti.

Latvijas stipro ģimeņu egles iedegšana 3

2010.gada 6.decembrī Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita Zatleres kundze kopā ar 24 ģimenēm no visas Latvijas pilsētām un novadiem iededza Rīgas pils Ziemassvētku egli. Valdis Zatlers visus klātesošos Rīgas pils viesus sveica ar uzrunu, sirsnīgi pateicoties par iespēju būt kopā ar lielajiem un mazajiem no kuplajām Latvijas ģimenēm. „Tas siltums un tā mīlestība, kas nāk no jums, no jūsu ģimenēm, tas ieplūst arī mūsos. Paldies visiem, ka esat atnākuši,” teica Valsts prezidents. Viņš norādīja, ka šī ir viena no laimīgākajām dienām gadā.

Saistītās ziņas:

VIDEO: Iededz Ziemassvētku egli pie Rīgas pils (06.12.2010.)
FOTO: Svinīgā Rīgas pils egles iedegšana ar Latvijas ģimenēm (15.12.2009.)
Ģimeņu eglīte un svinīgā egles iedegšana pie Rīgas pils kopā daudzbērnu ģimenēm no visiem 26 Latvijas rajoniem (12.12.2008.)