Lielā Talka

Lielā talka

2008. gada sākumā Valsts prezidents Valdis Zatlers kļuva par Lielās Talkas patronu un izteica aicinājumu visiem Latvijas iedzīvotājiem piedalīties valsts sakopšanā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadskārtai. Šogad notika jau  ceturtā Lielā Talka, kuras galvenais akcents bija dažādi vides izglītības pasākumi, lai informētu cilvēkus par dabas piesārņojuma negatīvo ietekmi, tā seku apzināšanos un novēršanu. Projekta mērķis ir 10 gadu laikā līdz mūsu valsts proklamēšanas 100. gadadienai padarīt Latviju un Baltijas jūras reģionu par tīrāko vietu pasaules kartē.

Lasīt vairāk

Kokneses fonda projekts "Likteņdārzs"

Kokneses fonda projekts "Likteņdārzs"

Latvijā līdz šim nav uzcelts nacionāla mēroga piemineklis, kas būtu simbols tautas zaudējumiem pagājušo simts gadu laikā. Piemiņas vieta – Likteņdārzs – ir nacionāls un visas Eiropas līmeņa projekts, kas ar Latvijas tautas atbalstu top uz Kokneses salas, Daugavas upes vidū. Tā mērķis ir izveidot kultūrvēsturisku piemiņas vietu visiem tiem cilvēkiem, ko Latvija ir zaudējusi 20. gadsimta totalitāro režīmu dēļ. Likteņdārza projekts tika uzsākts Latvijas 90. dzimšanas dienas gadā, un to plānots pilnībā pabeigt desmit gadu laikā – kā dāvanu mūsu valsts simtgadē.

Lasīt vairāk

Meža dienas

Meža dienas

Meža dienas ir tradīcija, kas tika aizsākta Latvijas brīvvalsts laikā un atjaunota pēc neatkarības atgūšanas. Pavasarī Valsts meža dienesta darbinieki kopīgi ar vietējām pašvaldībām, skolām un sadarbības partneriem organizē dažādus pasākumus meža īpašniekiem, vietējiem iedzīvotājiem un skolu jaunatnei, lai kopīgi stādītu, koptu un rūpētos par Latvijas zaļo bagātību. Uzsverot meža nozīmi Latvijā, Valsts prezidents Valdis Zatlers, Meža dienu patrons, aicina Meža dienu pasākumos piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, norādot, ka mežs ir nozīmīgākais atjaunojamo resursu avots Latvijā.

Lasīt vairāk

Izglītības projekts "Iespējamā misija"

Izglītības projekts "Iespējamā misija"

„Iespējamā misija” ir nacionāla mēroga korporatīvās sociālās atbildības iniciatīva izglītības jomā Latvijā. Tās mērķis ir nostiprināt izglītību kā vērtību, palīdzot talantīgiem augstskolu absolventiem kļūt par skolotājiem, kuri palīdzētu veidot skolās progresīvu vidi, celt skolotāja profesijas prestižu un paaugstināt skolēnu motivāciju mācīties un būt sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem. 2007. gadā, aizsākoties šai iniciatīvai, Valsts prezidents uzņēmās izglītības projekta „Iespējamā misija” patrona pienākumus. Valdis Zatlers arī pats aktīvi apmeklē skolas un apmeklējuma laikā tiekas ar skolēniem Valsts prezidenta mācību stundas – diskusijas ietvaros gandrīz katrā novadā, kurā viesojas reģionālajā darba vizītē.

Lasīt vairāk

Jaunsardze

Jaunsardze

Kā vienu no sava darba prioritātēm Valsts prezidents ir izvirzījis jaunatnes patriotisko audzināšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, tāpēc aktīvi atbalsta Latvijas Zemessardzes paspārnē esošo lielāko jaunatnes organizāciju Latvijā – Jaunsardzi. Jaunsargi nodarbībās ne tikai apgūst tādas zināšanas un iemaņas, kuras skolā nemāca, bet arī var savus spēkus pabaudīt aizraujošos pasākumos –jaunsargu „Vīru spēlēs”, nometnēs, pārgājienos un izbraucienos ar laivām, kā arī ekskursijās uz Nacionālo bruņoto spēku vienībām, lai iepazītos ar karavīru ikdienu un varbūt nākotnē par savas dzīves misiju izvēlētos dienestu Latvijas Bruņotajos spēkos.

Lasīt vairāk

Skauti un gaidas

Skauti un gaidas

2009. gada 10. jūnijā Rīgas pilī notika Valsts prezidenta Valda Zatlera un Latvijas Skautu un Gaidu Centrālās organizācijas pārstāvju tikšanās, kuras laikā Valdis Zatlers kļuva par Latvijas Skautu un Gaidu Centrālās organizācijas Goda prezidentu un uzņēmās organizācijas patrona pienākumus. Visā pasaulē Skautu un Gaidu kustības pamatā ir brīvprātības princips un tāds organizācijas modelis, kas jau no bērnības veido izpratni par atbildību un procesiem organizācijā. Skautu un gaidu kustība cenšas veidot un attīstīt patriotisma jūtas un atbildības sajūtu pret savu ģimeni, ciemu, pilsētu un valsti.

Lasīt vairāk

Latvijas stipro ģimeņu egles iedegšana Rīgas pils laukumā

Latvijas stipro ģimeņu egles iedegšana Rīgas pils laukumā

Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita Zatleres kundze turpina šo sirsnīgo Rīgas pils iedibināto pirmsziemassvētku laika tradīciju, katru gadu piedaloties svinīgajā pasākumā. Valdis Zatlers ir norādījis, ka šī ir viena no viņa vismīļākajām tradīcijām Rīgas pilī.

Lasīt vairāk

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

No 2010. gada 2. līdz 11.jūlijam Rīgā risinājās X Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Valsts prezidents ar prieku un lepnumu pildīja X Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku patrona pienākumus, paužot atbalstu un novērtējot mūsu skolēnu un pedagogu veikumu, kā arī nesot vēsti visai sabiedrībai par tautas nemateriālā kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanas un pilnveidošanas nozīmīgumu ne tikai Latvijas valstī, bet Eiropas un pasaules kultūras telpā.

Lasīt vairāk

Kvalitātes zīme "Zaļā karotīte"

Kvalitātes zīme "Zaļā karotīte"

Preču zīme «Kvalitatīvs produkts Latvija» jeb tautā saukta par „Zaļo karotīti” tika izveidota 2001. gadā ar misiju palīdzēt lauksaimniecības produktu klāstā labāk atpazīt produktus, kas audzēti un ražoti Latvijā, kā arī lai palielinātu šo produktu noietu un veicinātu Latvijas pārtikas produktu popularitāti gan vietējā, gan ārvalstu tirgū. 2004. gadā Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga kļuva par šī projekta patronu un patronāžas stafeti, uzsākot prezidentūru, pārņem Valsts prezidents Valdis Zatlers.

Lasīt vairāk