Jaunsardze 1

Kā vienu no sava darba prioritātēm Valsts prezidents ir izvirzījis jaunatnes patriotisko audzināšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, tāpēc aktīvi atbalsta Latvijas Zemessardzes paspārnē esošo lielāko jaunatnes organizāciju Latvijā – Jaunsardzi.

Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un vadīta jauniešu interešu izglītības forma, kuras mērķis ir jaunatnes patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas veicināšana un izglītošana valsts aizsardzības jomā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums ir radīt interesi un iepazīstināt jauniešus ar militāro dienestu, tādējādi paplašinot motivēta un profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas.

Jaunsardze 2

2008.gadā Valsts prezidents kā Goda viesis piedalījās Latvijas Jaunsargu 14.salidojumā. „Man ir prieks redzēt jūs visus šeit, jaunus puišus, jaunas meitenes, ar labu stāju, gaišu acu skatienu šodien, 2008.gadā, mūsu Latvijas 90-tās dzimšanas dienas gadā. Mūsu valsts varēja kļūt par īstenību tikai tāpēc, ka bija latviešu karavīri, kas cīnījās brīvības cīņās, pret dažādiem ienaidniekiem – pret lieliniekiem, pret vāciešiem, pret Bermontu – un nosargāja mūsu zemi. Vienmēr ir taisnība šim teicienam – tauta, kas nevēlas barot savu armiju, baro svešas zemes armiju. Mēs esam lepna tauta, mēs gribam, lai mūsu armija mūs aizstāv – arī šodien un arī nākotnē. Un man ir prieks, ka es šodien jūsu acīs redzu apņēmību, ticību sev, dzimtenes mīlestību. Jo patriotisms – tas ir mīlēt savu dzimteni, justies piederīgam savai zemei, skaidri zināt, es strādāšu Latvijai, un, ja nepieciešams, varēšu arī viņu aizsargāt,” uzrunājot jauniešus, teica Valsts prezidents.

Jaunsardze 3

2009.gadā Valsts prezidents ar prieku un lepnumu uzņēmās Latvijas Jaunsardzes patrona pienākumus.

2009.gada 6.martā Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita Zatleres kundze apmeklēja pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas vietu „Airītes”, kur norisinājās jaunsargu kandidātu uzņemšana jaunsargos. Valsts prezidents kā jaunsargu patrons apsveica 38 par jaunsargiem ieceltos jauniešus, kā arī pasniedza katrai jaunsargu vienībai piemiņas zīmi.

2010.gada 23. un 24.aprīlī, atsaucoties Lielās talkas organizatoru aicinājumam, vairāk nekā 1300 jaunsargu no viesiem Latvijas novadiem piedalījās Lielajā Talkā. Sadarbībā ar pašvaldībām, mācību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām tika sakoptas vairākas vietas Latvijā, tostarp, Koknesē esošais Likteņdārzs, kā arī Latvijas brīvības cīņu un Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas vietas. Talkas laikā pašvaldību un skolu novadpētnieki, muzeju darbinieki un vēsturnieki jaunsargiem sniedza plašāku informāciju par novada vēsturi, brīvības cīņu piemiņas vietām. Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilitas Zatleres kundze Lielās Talkas ietvaros piedalījās sakopšanas un labiekārtošanas darbos Skrīveru Dendroloģiskajā parkā, kur kopā ar viņiem talkoja arī tuvējās apkārtnes jaunsargi.

Jaunsardze 4

2011.gada 7.janvārī Valsts prezidents Rīgas pilī uzņēma Jaunsardzes pārstāvjus un tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par pašreizējo situāciju Jaunsardzē, tās attīstības iespējām šodienas ekonomiskajā situācijā un turpmākajiem uzdevumiem. Šī gada20.janvārī Talsu un Rojas novada jaunsargi piedalījās Barikāžu atceres pasākumos Rīgā Doma laukumā. 401. Laidzes un 402. Talsu jaunsargu vienību uzdevums bija nodrošināt Goda sardzi pie ugunskura Doma laukumā, kā arī nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa un piemiņas akmeņiem Bastejkalnā, un tikās ar Barikāžu dalībniekiem. Atceres pasākumā piedalījās arī Valsts prezidents Valdis Zatlers, kurš Doma laukumā aizdedza pirms 20gadiem notikušajām barikādēm veltīto piemiņas ugunskuru.

2011. gada Lielajā Talkā jaunsargi no Rīgas vienībām kopā ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru un Lilitas Zatleres kundzi piedalījās talkā Ziepniekkalnā, kuras laikā tika sakopta dzīvojamo māju apkārtne un pagalmā iestādīti Valsts prezidenta dāvātie ceriņkrūmi.

Jaunsardze 5

Jaunsargu praktiskās nodarbības notiek Nacionālo bruņoto spēku vienībās, kur mācību procesu vada profesionāli apmācīti jaunsargu pasniedzēji - instruktori. Jaunsargi nodarbībās apgūst papildus zināšanas un iemaņas, kuras skolā nemāca un var savus spēkus pabaudīt aizraujošos pasākumos –jaunsargu „Vīru spēlēs”, nometnēs, pārgājienos un izbraucienos ar laivām, kā arī ekskursijās uz Nacionālo bruņoto spēku vienībām, kur ir iespēja iepazīt karavīra ikdienu. Jaunsargi sadarbojas arī ar citām jaunatnes organizācijām Latvijā, palīdz bērnu namu bērniem un gados veciem cilvēkiem. Jaunsargu salidojumos un sacensībās ir iespēja tikties ar jauniešiem no visas Latvijas, kā arī no citām valstīm, jo jaunsargiem ir izveidojusies laba sadarbība ar ārvalstu militāro formējumu jaunatnes organizācijām. Ikgadējos Jaunsardzes pasākumos piedalās Baltijas Jūras reģiona valstu jaunieši, savukārt Latvijas jaunsargu delegācijas ir gaidīti ciemiņi Igaunijas, Lietuvas un Zviedrijas, Lielbritānijas un Norvēģijas  jauniešu militārajos un sporta pasākumos. 

Vairāk par Jaunsardzi

Saistītās ziņas:

1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena (20.01.2011.)
Tikšanās ar Jaunsardzes pārstāvjiem (07.01.2011.)
Valsts prezidents atklāj militarizētās sporta spēles skolēniem
Valsts prezidenta apsveikums Jaunsardzei 15.gadadienā