Meža dienas 1

Meža dienas ir tradīcija, kas atjaunota no Latvijas brīvvalsts laikiem. Pavasarī no marta līdz maijam Valsts meža dienesta darbinieki kopīgi ar

vietējām pašvaldībām, skolām un sadarbības partneriem organizē dažādus pasākumus meža īpašniekiem, vietējiem iedzīvotājiem un skolu jaunatnei.

Meža dienu ietvaros tiek rīkotas meža stādīšanas, apkārtnes un vēsturisku vietu sakopšanas talkas, kā arī notiek izglītojoši semināri meža īpašniekiem un lekcijas, konkursi, izstādes, “putnu dienas” un ekskursijas skolu jaunatnei. Ik gadus norit darbs pie ozolu stādījuma gar Latvijas robežu atjaunošanas.

Meža dienas 3

Pēdējos gados Meža dienas gūst arvien lielāku popularitāti, un virsmežniecību un mežniecību darbinieku organizētajos pasākumos labprāt piedalās gan meža īpašnieki, gan vietējie iedzīvotāji, pašvaldību darbinieki un skolu jaunatne.

Uzsverot meža nozīmi Latvijā, Valsts prezidents Valdis Zatlers, Meža dienu patrons, aicināja Meža dienu 2009 pasākumos piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, norādot, ka mežs ir nozīmīgākais atjaunojamo resursu avots Latvijā. „Mežs nodrošina ceturto daļu Latvijas eksporta, un nākotnē tas kā enerģijas avots varētu aizstāt arvien vairāk fosilo resursu”, uzskata prezidents. Valsts prezidents novēlēja, lai Meža dienas būtu īpašas ikvienam - kādam stādot kokus, piedaloties talkās Latvijas mežos vai sakopjot parku un savas mājas pagalmu, vai izliekot putnu būrīšus.

Meža dienas 2

2009. gadā Meža dienu tradīcija Latvijā svinēja jau savu devīto desmitgadi. Meža dienu laikā visas valsts teritorijā tiek rīkotas meža stādīšanas, apkārtnes un vēsturisku vietu sakopšanas talkas, izglītojoši semināri, konkursi un izstādes par meža tematiku. Šie pasākumi apliecina nozīmīgo meža ekoloģisko, ekonomisko un sociāli kultūrvēsturisko lomu Latvijā.

2009. gada centrālais Meža dienu pasākums notika Kokneses salā 23.maijā. Talkas laikā tika turpināta esošo mežu kopšana, apartajās salas teritorijās tika lasīti akmeņi, saknes, kā arī sakopta pagājušajā gadā iestādīto ābeļu aleja. Latvijas meža nozare ir apņēmusies izaudzēt ap 11 000 stādu, kas paredzēti iestādīšanai Likteņdārzā pēc trim četriem gadiem.

Savukārt 2010.gada 6.maijā Meža dienu ietvaros Valsts prezidents un Lilita Zatleres kundze Ozolnieku novadā pirmā Latvijas Republikas prezidenta Jāņa Čakstes  dzimtas mājās „Auči” piedalījās kastaņu un liepu alejas stādīšanā.

2011.gada 11.janvārī Valsts prezidents Valdis Zatlers tikās ar sava patronāžas projekta, „Meža dienu”, rīkotājiem un atbalstītājiem, lai pārrunātu šī gada ieceres un plānotos pasākumus. Kā ierasts, 1.februārī Rīgas pilī Valdis Zatlers godināja meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" laureātus un tikšanās reizē rosināja meža nozares un pašvaldību pārstāvjus pārdomāti rīkot Meža dienas 2011, kā arī turpināt aizsākto tradīciju - darīt valsti krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidot atpūtas vietas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu.

Tāpat prezidents pauda īpašu aicinājumu: „Cieņa un mīlestība pret mežu un kokiem ir daļa no latviskās identitātes – tie izskan cauri gadsimtiem izauklētās tautasdziesmās un to redzam no sentēviem mantotajā meža kopēja darba tikumā un zināšanās. Arī šodien mežs stabilizē sociāli ekonomisko attīstību, uztur dzīves vides ekoloģisko kvalitāti un veldzē mūs”.  

ANO Ģenerālā asambleja 2011.gadu ir pasludinājusi par Starptautisko meža gadu, aicinot valdības, kā arī par nozari atbildīgās valsts un starptautiskās organizācijas atbalstīt ar Meža gadu saistītās aktivitātes. Starptautiskā Meža gada devīze ir īsa un kodolīga: „Mežs cilvēkiem!” Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers ir izteicis aicinājumu meža nozares un pašvaldību pārstāvjiem visā Latvijas teritorijā organizēt Meža dienas 2011, par šī gada Meža dienu vadmotīvu pieņemot Starptautiskā Meža gada devīzi: „Mežs cilvēkiem!”

2011.gadā Meža dienas Latvijā tika atzīmētas jau 83.reizi un tā ir tradīcija, kas saglabājusies nezaudējot savu aktualitāti un nozīmi.

Vairāk par akciju Meža dienas

Saistītās ziņas:

Valsts prezidenta, Meža dienu patrona, aicinājums (01.02.2011.)
FOTO: Valsts prezidents ar projekta „Meža dienas” pārstāvjiem pārrunā šī gada ieceres (11.01.2011.)
Meža dienu patrons Valsts prezidents stāda kastaņus un liepas Jāņa Čakstes mājās
Valsts mežu dienesta mājaslapa
Meža dienu 2009 noslēguma pasākums Likteņdārzā