VIDEO

Iespējamā misija 1

2007. gadā Valsts prezidents uzņēmās izglītības projekta „Iespējamā misija” patrona pienākumus. „Iespējamā misija” ir nacionāla mēroga korporatīvās sociālās atbildības iniciatīva izglītības jomā Latvijā. Tās mērķis ir nostiprināt izglītību kā vērtību Latvijā, palīdzot talantīgiem augstskolu absolventiem kļūt par skolotājiem, kuri palīdzētu veidot skolās progresīvu vidi, celt skolotāja profesijas prestižu un paaugstināt skolēnu motivāciju mācīties un būt sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem.

2008. gada 21. februārī projekta ietvaros Valsts prezidents vadīja mācību stundu Valmieras Valsts ģimnāzijā, bet 21. augustā tikās ar programmas dalībniekiem un atbalstītājiem Rīgas pilī. Valsts prezidents Valdis Zatlers kā izglītības iniciatīvas „Iespējamās misija” patrons 2009. gada 21. janvārī piedalījās arī pirmajā „Iespējamās misijas” Draugu kluba diskusijā, kuras laikā tika apkopoti programmas sasniegtie rezultāti pirmā mācību pusgada laikā, kā arī iezīmēti turpmākie attīstības virzieni.

Iespējamā misija 2

2009. gada 11. februārī Valdis Zatlers kā programmas patrons vadīja vēstures mācību stundu Mežciema pamatskolā, pārrunājot ar skolniekiem, kā šodienas ziņas kļūst par rītdienas vēsturi. Šajā mācību stundās Valsts prezidents 9. klases skolēniem iezīmēja pašreizējo politisko un ekonomisko situāciju, stāstīja par Valsts prezidenta institūciju, demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības veidošanu, kā arī aicināja skolēnus aktīvi iesaistīties savas dzīves un valsts vēstures veidošanā.

2009. gada 28. augustā Valsts prezidents tikās ar 16 jaunajiem projekta „Iespējamās misijas” skolotājiem, kas 2009./2010.mācību gadā sāka darbu Latvijas skolās, kā arī programmas dibinātājiem un atbalstītājiem. Tikšanās laikā Valsts prezidents apsveica jaunos skolotājus, izteica pateicību idejas autoriem un atbalstītājiem. Savukārt „Iespējamās misijas” pārstāvji kā simbolu par Valsts prezidenta kā projekta patrona sniegto atbalstu uzdāvināja viņam pīlādža koku, kas jau gadsimtiem ir bijis gudrības koks un sargājis no visa ļauna.

Iespējamā misija 3

2010. gada 8. februārī Valsts prezidents vadīja mācību stundu Rīgas Mūzikas internātvidusskolā. Stundas temats bija „Atjaunotās Latvijas valsts sapņi 20 gadu garumā”. Pārrunājot notikumus pirms 20 gadiem un patlaban, Prezidents ar skolēniem diskutēja par 4.maija svētku nozīmi, to svinēšanu un izjūtām, kurām vajadzētu rasties, šogad svinot 20 gadadienu kopš neatkarības atjaunošanas.  

Valdis Zatlers atzina: „Šiem svētkiem, manuprāt, vajadzētu būt tādiem, lai jūs kaut mirkli izjustu tās emocijas, kas bija tad, kad deputāti nāca ārā no Augstākās padomes ar apziņu, ka viņi izdarījuši darbu – atguvuši to, kas ir pazaudēts.” Skolēni izteica savas pārdomas par iespējamajiem 4. maija svētku pasākumiem, tajā skaitā emociju radīšanu tiem, kuri nav piedzīvojuši laiku pirms 20 gadiem.

Iespējamā misija 4

Tāpat stundas laikā tika runāts par galvenajām dzīves vērtībām, patriotismu, piederības un vienotības izjūtu. Valsts prezidents pauda pārliecību, ka Latvija ir labākā valsts pasaulē, norādot: „Katrreiz, kad es atgriežos no dažādām pasaules vietām šo 20 gadu laikā, es vienmēr saku paldies par to, ka ir Latvija, kur atgriezties. Pirms 4. maija tā nebija.”

Valsts prezidents mācību stundu Rīgas Mūzikas internātvidusskolā vadīja, atsaucoties Aleksandra Vorobjova aicinājumam, kurš ir „Iespējamās misijas” otrā iesaukuma dalībnieks un skolā strādā par fizikas un matemātikas skolotāju. Tiekoties ar skolēniem, Valsts prezidents allaž uzsver, ka nav neiespējamas, bet gan tikai iespējamas misijas – viss ir atkarīgs no pašiem cilvēkiem un viņu izvirzītajiem uzdevumiem, kas dara dzīvi interesantu, piepildītu un laimīgu.

Iespējamā misija 5

2010.gada 12.maijā Valsts prezidentam bija iespēja iepazīties ar 13 „Iespējamās misijas” trešā iesaukuma dalībniekiem – jaunajiem skolotājiem, kuri 2010.gada septembrī sāks strādāt dažādās Latvijas skolās. Tikšanās laikā Valsts prezidents uzsvēra, ka „Iespējamā misija”  ir viens no viņa mīļākajiem patronāžas projektiem, kur viņš pats var aktīvi piedalīties un sastapt daudz darbīgu cilvēku.

2011.gada 8.februārī „Iespējamās misijas” nedēļas ietvaros Latvijas skolās kopumā notika 11 mācību stundas, kurās piedalījās dažādu jomu speciālisti, praktiķi un sabiedrībā pazīstamas personas. Šajā dienā skolotāja lomā iejutās arī Valsts prezidents Valdis Zatlers, kurš vadīja stundu Ķekavas vidusskolas 12.klasei par tēmu „Veiksmīgas karjeras pamats – skolā iegūtās zināšanas un prasmes”.

Iespējamā misija 6

Stundas sākumā Valsts prezidents Valdis Zatlers vērsās pie vidusskolēniem ar jautājumu „Kāpēc mācīties bioloģiju, fiziku, latviešu valodu”. Sarunas gaitā abas puses nonāca pie secinājuma, ka viss, ko skolā māca ir noderīgs mūsu ikdienas darbos visas dzīves laikā. Tēmu paplašinot, prezidents uzsvēra, ka, viņaprāt, skolas uzdevums ir sagatavot dzīvei, turklāt ieaudzinot attieksmi, ka nekas no gaisa nekrīt. „Svarīga ir attieksme. Tas nozīmē pret sevi, pret apkārtējiem, pret savu darbu, pret savu ģimeni,” uzskata prezidents. Mācību stundas laikā jaunieši iesaistījās aktīvā diskusijā ar prezidentu un interesējās par jautājumiem kā Valdis Zatlers kļuvis par ārstu un ko viņš darījis skolā.

15.martā noslēdzās pieteikšanās programmas „Iespējamā misija” ceturtajam iesaukumam. Šogad kopumā vēlmi kļūt par „Iespējamās misijas” skolotājiem izteikuši 276 kandidāti, no kuriem tika izvēlēts21 „Iespējamās misijas” ceturtā iesaukuma dalībnieks. Šie jaunie skolotāji jaunajā mācību gadā sāks strādāt dažādās Latvijas skolās. Valsts prezidents, tiekoties ar jaunā iesaukuma skolotājiem atzina: „Visa pamatā tam, cik labklājīga būs mūsu valsts, ir izglītība. Valsts dot diezgan daudz tā nodrošināšanā, bet bieži vien, lai aizrautu skolēnus, tā ir par maz. Ir vajadzīga degsme, fanātisms un jaunības maksimālisms – tas dod ļoti labus panākumus. Ja mēs pievienojam klāt vēl jūsu, jauno skolotāju, sirdsdegsmi un vēlmi nodot tikko iegūtās zināšanas tālāk, mēs iegūstam jaunu paaudzi, nākamos misionārus un mūsu valsts izglītības veidotājus.”

„Iespējamās misijas” projekta mērķis ir rosināt sabiedrību aktīvāk iesaistīties izglītības jautājumu risināšanā, diskutējot par to, kādu skolu sabiedrība vēlas redzēt Latvijā, un, sadarbojoties ar izglītības darbiniekiem, piedāvāt risinājumus pozitīvām un mūsdienīgām pārmaiņām izglītības sistēmā. 

Vairāk:

www.iespejamamisija.lv

Saistītās ziņas:

Valsts prezidents iepazīstas ar „Iespējamās misijas” ceturtā iesaukuma skolotājiem (12.05.2011.)
Valsts prezidents vizītē Ķekavā vada mācību stundu, pārrunā iedzīvotāju un uzņēmēju aktuālos jautājumus (08.02.2011.)
Skolēnu atsauksmes no Valsts prezidenta stundas Ķekavas vidusskolā (08.02.2011.)
Tikšanās ar projekta „Iespējamā misija” pārstāvjiem (10.01.2011.)
Valsts prezidents iepazīstas ar „Iespējamās misijas” trešā iesaukuma dalībniekiem
Valsts prezidents vada stundu Rīgas Mūzikas internātvidusskolā
Mežciema pamatskolas skolēnu atsauksmes par Valsts prezidenta Valda Zatlera vadīto mācību stundu
Valsts prezidents piedalās pirmajā „Iespējamās misijas” Draugu kluba diskusijā
Valsts prezidenta darba vizīte Valmierā
Valsts prezidenta tikšanās ar programmas "Iespējamā misija" dalībniekiem
Valsts prezidents ļoti atzinīgi vērtē "Iespējamās misijas” ideju