Egils Levits
Valsts prezidents 18. novembrī Rīgas pilī pasniegs augstākos Latvijas valsts apbalvojumus
Valsts prezidents Egils Levits 2019. gada 18. novembrī svinīgā ceremonijā Rīgas pilī pasniegs augstākos Latvijas valsts apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un Atzinības krustu – 78 sabiedrības pārstāvjiem.

Saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula 2019. gada 18. oktobra lēmumu par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Triju Zvaigžņu ordenis tiks piešķirts 34 izcilām personībām, Viestura ordenis – 9, bet Atzinības krusts –35.

Plašāka informācija par jaunākajiem Triju Zvaigžņu ordeņa saņēmējiem.

Plašāka informācija par jaunākajiem Viestura ordeņa saņēmējiem.

Plašāka informācija par jaunākajiem Atzinības krusta saņēmējiem.

Augstākie valsts apbalvojumi tiks pasniegti gan par atsevišķu izcilu darbu profesijā, gan mūža ieguldījumu un panākumiem bagātu darbību. Valsts augstākie apbalvojumi ir mūsu valsts cieņas apliecinājums darbam Latvijā un Latvijai.

Valsts augstāko apbalvojumu vēsturē 2019. gads ir īpaši nozīmīgs, jo pirms 95 gadiem – 1924. gada 25. martā – pirmais Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste izsludināja likumu par Triju Zvaigžņu ordeni, kas nodibināts par piemiņu Latvijas valsts tapšanai. 1938. gadā papildus Triju Zvaigžņu ordenim tika nodibināti vēl divi ordeņi – Viestura ordenis un Atzinības krusts.

1994. gada 25. oktobrī Valsts prezidents Guntis Ulmanis izsludināja likumu “Par Triju Zvaigžņu ordeni”, ar kuru atjaunoja 1924. gadā nodibināto Triju Zvaigžņu ordeni. Valsts prezidents Egils Levits, 1994. gadā būdams tieslietu ministrs, bija viens tiem, kurš atbalstīja ideju par Triju Zvaigžņu ordeņa atjaunošanas nepieciešamību. Viestura ordeni un Atzinības krustu atjaunoja 2004. gadā.

Detalizēta informācija par augstākajiem valsts apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību pieejama Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnē.