Egils Levits Ārlietas
Valsts prezidents un Japānas premjerministrs pozitīvi vērtē abu valstu dialoga tālāku attīstību nākotnē
25. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits, noslēdzot darba vizīti Japānā, tikās ar Japānas premjerministru V. E. Šinzo Abi (H. E. Mr Shinzo Abe) un pārrunāja plašu divpusējo un daudzpusējo jautājumu loku.

Valsts prezidents pateicās Japānas premjerministram par iespēju būt klāt vēsturiskajā Viņa Majestātes imperatora Naruhito un imperatores Masako svinīgajā kronēšanas ceremonijā, kā arī pieminēja iepriekšējā imperatora Akihito un imperatores Mičiko vizīti Latvijā 2007. gadā.

Š. Abe pateicās par silto uzņemšanu Latvijā 2018. gada janvārī un pieminēja tad aizsākto Japānas un Baltijas valstu Ārlietu ministriju dialogu, kā ietvaros šī gada septembrī Rīgā notika otrā tikšanās. Abas puses atzinīgi novērtēja dialoga pienesumu Japānas un Baltijas valstu attiecību tālākā attīstībā.

Sarunas laikā E. Levits un Š. Abe uzsvēra, ka Latvija un Japāna ir līdzīgi domājoši sadarbības partneri, kurus vieno kopīgas vērtības – demokrātija, cilvēktiesības un likuma varas ievērošana. Tāpat abas puses bija vienisprātis, ka Latvijas un Japānas divpusējās attiecības pēdējos gados kļuvušas intensīvākas. Sevišķi aktīvs ir politiskais dialogs un sadarbība ekonomikā, kam stingru pamatu ielikusi premjerministru vizīšu apmaiņa. Valsts prezidents un Japānas premjerministrs pozitīvi novērtēja dialoga tālāku attīstību nākotnē.

Tikšanās laikā abas puses atzīmēja izcilās Eiropas Savienības (ES) un Japānas attiecības, kas kļuvušas vēl dinamiskākas pēc ES–Japānas Ekonomiskās partnerības un Stratēģiskās partnerības nolīgumu spēkā stāšanās. Š. Abe atzīmēja oktobrī notikušo ES–Āzijas Savienojamības forumu Briselē un parakstīto ES–Japānas Partnerības nolīgumu ilgtspējīgas savienojamības un kvalitatīvas infrastruktūras jomā, kas paver labas sadarbības iespējas arī Latvijai un Japānai.

E. Levits aicināja Japānas uzņēmējus izmantot Latvijas investīciju vides iespējas un priekšrocības un atvērt uzņēmumu centrālos Eiropas birojus Rīgā, kas būs īpaši aktuāli, ņemot vērā biznesa infrastruktūras izmaiņas saistībā ar Breksitu.

Sarunas laikā amatpersonas apsprieda arī aktualitātes ārpolitikā, tai skaitā reģionālās drošības jautājumus Eiropā un Āzijā, kā arī uzsvēra multilaterālisma nozīmi mūsdienu starptautiskajās attiecībās, akcentējot nepieciešamību ievērot starptautisko tiesību normas un principus.

25.10.2019. Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar Japānas premjerministru V. E. Šinzo Abi (H. E. Mr Shinzo Abe)

Valsts prezidents piedalīsies imperatora svinīgajā kronēšanas ceremonijā Japānā
Valsts prezidents tiekas ar Japānas latviešu kopienas pārstāvjiem
Valsts prezidents ar Rumānijas prezidentu pārrunā abu valstu kopīgās pozīcijas NATO un ES
Valsts prezidents lasa lekciju Vasedas Universitātē Japānā
Valsts prezidents: Latvija un Japāna ir līdzīgi domājoši sadarbības partneri
Valsts prezidents pateicas Latvijas goda konsulam Osakā par ieguldījumu Latvijas–Japānas attiecību stiprināšanā