Rundāles pils restaurācijas pabeigšana

Lilita Zatleres kundze ir pagodināta būt par Rundāles pils restaurācijas pabeigšanas mecenātisma programmas 2010 – 2014 patronesi.  Nākamajos četros gados ir plānots pilnībā pabeigt Rundāles pili, atdodot sākotnējo spožumu Baltijas un Latvijas 18.gadsimta ievērojamākajam baroka arhitektūras ansamblim, kas ir viens no populārākajiem tūrisma objektiem Latvijā. Pils pilnīga atjaunošana, kas ir tās direktora Imanta Lancmaņa gandrīz pusgadsimtu lolots sapnis, dos Rundāles pilij iespēju iekļauties pasaules kultūras mantojuma galamērķu sarakstā līdzās Pēterhofas ansamblim, Sanktpēterburgas Ziemas pilij un Versaļas pils kompleksam Francijā. Pateicoties mecenātisma programmai, šim sapnim tuvāko gadu laikā būs lemts piepildīties.

Rundāles pils restaurācijas pabeigšana

Pils restaurācijas programma tika prezentēta Rundāles pils pamatakmens likšanas 274.gadadienas svinībās 2010.gada 23.maijā, kad vienošanos par tās īstenošanu parakstīja Rundāles pils direktors Imants Lancmanis, Kurzemes princis Ernsts Johans un ilggadējie Rundāles pils atjaunošanas darbu mecenāti Boriss un Ināra Teterevi. Pasākuma ietvaros viesiem tika izrādīti pēdējo gadu laikā restaurēto telpu sienu un griestu gleznojumi, kā arī notika Hercogienes apartamentu trīs tikko restaurēto telpu atvēršana.

Valsts prezidenta kundze, uzņemoties Rundāles pils restaurācijas pabeigšanas mecenātisma programmas patroneses pienākumus, izteica cerību, ka šī iniciatīva kļūs par spilgtu privātās iniciatīvas piemēru kultūras laukā, kam ir liela nozīme visā pasaulē. Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita Zatleres kundze uzskata, ka Rundāles pils pieder pie garīgā un materiālā mantojuma, ko ir svarīgi saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm.

Rundāles pils restaurācijas pabeigšana

2011.gada 24.maijā tiks atzīmēta Rundāles pils pamatakmens likšanas 275 gadu jubileja. Jubilejas pasākumā iekļauta ar Teterevu ģimenes fonda atbalstu restaurētās Biljarda zāles atklāšana, Latvijas Bankas izdotās sudraba piemiņas monētas prezentācija un Kurzemes galma mūzikai veltīts koncerts.