Starptautiskā konference

No 12. līdz 14. jūlijam Rīgā notika starptautiska konference „Iekļaujoša pieeja bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām izglītībā”. Tajā piedalījā

vairāk nekā 500 praktiķu, zinātnieku, izglītības politikas veidotāju un nevalstisko organizāciju pārstāvju no 68 valstīm, lai diskutētu un dalītos pieredzē par to, kā tiek nodrošinātas speciālās izglītības vajadzības bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām. Novērtējot šī pasākuma nozīmību, Valsts prezidenta kundze pilda konferences patroneses pienākumus.

Piedaloties šajā pasākumā, Valsts prezidenta kundze aktualizē kopīgu pūliņu nozīmi, lai bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām varētu pilnvērtīgi attīstīt savas radošās, garīgās un fiziskās spējas, iekļaujoties vispārizglītojošajā izglītības sistēmā. 

Starptautiskā konference

„Izglītības pieejamība ir viens no valsts attīstības līmeņa rādītājiem. Izglītību varētu dēvēt arī par „biļeti” uz sevis, pasaules un sabiedrības izprašanu un sev doto prasmju pilnveidošanu. Skolā mēs mācāmies veidot attiecības, iegūstam prasmes, kas mums būs nepieciešamas visu turpmāko mūžu. Tāpēc izglītības lomu personības veidošanā un nobriešanā nevar novērtēt par zemu.

Pēdējo trīs gadu laikā esmu tikusies ar daudzu Latvijas izglītības iestāžu vadītājiem, darbiniekiem, audzēkņiem un bērnu vecākiem visos Latvijas novados. Viņu pieredze apliecina, ka labus un pat izcilus rezultātus iespējams sasniegt tieši tad, ja izglītības procesā akcentē un palīdz attīstīt bērna unikālās spējas, nevis cīnās ar trūkumiem un nepilnībām. Tas prasa papildu resursus, uzdrīkstēšanos un iejūtību no skolu vadības, skolotājiem, bērnu vecākiem un arī valsts, bet katra bērna un visas sabiedrības ieguvums ir nepārvērtējami liels.

Starptautiskā konference

Visā pasaulē un katrā valstī ir vajadzīga jaunā paaudze, kura ir ne tikai gudra, bet arī emocionāli inteliģenta, spējīga saprast un pieņemt citus, atšķirīgus cilvēkus. Jo veiksmīgāka būs bērnu ar speciālām vajadzībām integrācija izglītības vidē un sabiedrībā, jo lielāka būs iespēja citiem bērniem un pieaugušajiem iepazīt un saprast viņus. Bērni ir mums uzticētas trauslas dāvanas, un tādēļ īpaši svarīgi ir rūpēties par tiem, kuri ir pakļauti sabiedrības atstumtības riskam,” atklājot konferenci, sacīja Zatleres kundze.

Konferenci „Iekļaujoša pieeja bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām izglītībā” organizē biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”, starptautiskā asociācija „STEP by STEP”, „Council for Exceptional Children” un „Division of International Special Education and Services”. Konferenci atbalsta Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija, UNESCO Nacionālā komisija, Open Society Institute un UNICEF.