Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola

Atbalstot Valsts prezidenta prioritātes izglītības jomā, Lilita Zatleres kundze ir uzņēmusies rūpes par bērniem ar īpašām vajadzībām, lai akcentētu un veicinātu attīstību speciālās un iekļaujošās izglītības jomā Latvijā.

Lilita Zatleres kundze, pavadot Valsts prezidentu darba vizītēs gan Latvijas reģionos, gan arī Rīgā, regulāri klātienē iepazīstas ar mācību iestāžu, kuras apmeklē arī bērni ar īpašām vajadzībām, darbu un ar pedagogiem pārrunā aktuālākās iekļaujošās un speciālās izglītības problēmas Latvijā.

Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola

Ar Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu-attīstības centru (tolaik vēl pamatskolu) Valsts prezidenta kundze iepazinās 2008.gada februārī, kad kopā ar Valsts prezidentu apmeklēja Valmieru reģionālajā vizītē. Uzreiz pēc šīs tikšanās skolas vadība aicināja Zatleres kundzi sadarboties ar skolu un kļūt par tās patronesi, un viņa šim aicinājumam labprāt atsaucās. 2008.gada jūlijā Valsts prezidenta kundze tikās ar attīstības centra jauniešu kori īsi pirms Vispārējiem Dziesmu un Deju svētkiem, kad tas bija viens no diviem koriem Latvijā, kuri dziedāja zīmju valodā un Dziesmu svētkos uzstājās kopā ar pārējiem koriem. Viņu priekšnesumu Lilita Zatleres kundze atceras ar īpašu sirsnību un aizkustinājumu.

Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola

2009.gada 30.aprīlī Valsts prezidenta kundze Lilita Zatlere tikās ar bērniem no Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolu-attīstības centra. Šajā tikšanās reizē Zatleres kundze kopā ar bērniem radošajā darbnīcā veidoja pieneņu ziedu apsveikumus Māmiņu dienā, klausījās bērnu sagatavotajā koncertā, kā arī kopīgi iestādīja egli skolas pagalmā, un Dzirnavu ezera promenādes un „Tele2” akcijas ietvaros iestādīja 15 kociņus pie Valmieras jaunā bērnu spēļu laukuma.

Lai Valsts prezidenta un savā vārdā sveiktu centru 135.dzimšanas dienā, Valsts prezidenta dzīvesbiedre Lilita Zatlere 2010.gada 23.oktobrī piedalījās skolas svinīgajā jubilejas pasākumā Valmieras Drāmas teātrī. „Jūs varat būt ļoti lepni par to, ka jūsu sirdīs visu mūžu ir un būs viena no senākajām skolām Latvijā. Katrā mūsu tikšanās reizē es apbrīnoju jūsu spējas, talantus, prasmes un uzdrošināšanos pārsteigt apkārtējos un pašiem sevi. Paldies, ka esat pieņēmuši mani savā pulkā, man ir īpašs gods būt kopā ar jums, būt par Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra patronesi,” savā apsveikumā teica Lilita Zatleres kundze.

Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs ir ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kura realizē speciālo izglītību bērniem ar dzirdes traucējumiem, sākot ar pirmsskolas vecuma bērniem, beidzot ar vidējās izglītības posmu, iekļaujot profesionālās ievirzes izglītības programmas. Vēsturiskie pirmsākumi Nedzirdīgo izglītībai meklējami 17.gs. beigās, bet ap 1800.gadu arī Rīgu sasniedz idejas par nedzirdīgo cilvēku izglītošanu un 1840.gadā ar guberņas pārvaldes juridisku atļauju atver kurlmēmo skolu Rīgā, 1870.gadā Jelgavas kurlmēmo skolu, bet Valmierā Vidzemes bērnu vajadzībām 1875. gada 30. jūlijā arī tiek atvērta kurlmēmo skola. Šo 135 gadu laikā skolā ir izaugušas ne tikai daudzas paaudzes, bet ir izaugusi pati skola. Neapstājoties pie sasniegtā arī turpmāk skolai un tās audzēkņiem izdosies piepildīt vispārdrošākos sapņus. 

Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas-atttīstības centra mājas lapa